Werkzaamheden A1, Bornsebeek Westermaat, Hengelo.

Werkzaamheden A1, Bornsebeek Westermaat, Hengelo.In opdracht van Waterschap Vechtstromen. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: – Divers opruimwerk, waaronder het verwijderen van beschoeiingen en het inkassen van een te dempen meander.– Het baggeren en verruimen van de bestaande beekloop (baggerspecie en vaste waterbodems). – Het per as nat afvoeren van vrijkomende baggerspecie en vaste waterbodems […]

MJOP Schildersbuurt, Apeldoorn.

MJOP Schildersbuurt, Apeldoorn.Het uit te voeren werk is gelegen aan de Rembrandtlaan, Jan van Goyenlaan, Pieter de Hoochlaan, Hobbemalaan en de Johannes Bosboomstraat en aanliggende omgeving in de gemeente Apeldoorn. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: – Het verwijderen van bebakening; – Het opbreken en afvoeren van asfaltverharding; – Het opnemen en afvoeren van elementenverhardingen; […]

Purazen Onthaastingcentrum, Zwolle.

Wij zijn begonnen met de werkzaamheden voor Purazen in Zwolle.– ontgraven grond– parkeerterrein– grondtransport naar grondwal– aanvoer zand – maken van een dam met duiker

Hof Espelo, ZON-maatregelen.

Hof Espelo, ZON-maatregelen.Het werk bestaat in hoofdlijnen uit:– snoei- en vel werkzaamheden ten behoeve van bereikbaarheid.– verondiepen beken en sloten met leemhoudend zand.– vervangen, maken en plaatsen waterbouwkundige constructies in beken.In opdracht van Landschap Overijssel.

Vervangen duiker en verkeersbrug, Nieuwe Drostendiep.

Vervangen duiker en verkeersbrug, Nieuwe Drostendiep.Het uit te voeren werk betreft het vervangen van bestaande duiker en brugconstructie onder de Klenkerweg t.p.v. de watergangen Nieuwe Drostendiep en Boksloot en bestaat in hoofdzaak uit: – het verrichten van opbreekwerkzaamheden.– het verwijderen van bestaande constructies zoals duiker- en brugconstructies.– het verrichten van grondwerk. – het toepassen van […]

Dagbesteding Fraam, Middelstum

Dagbesteding Fraam ”Boerderij Fraam”, Middelstum.– Voorbereidende werkzaamheden– Grondwerk– Rioolwerk– Verharding H-klinkers – Extra paden en terrassen In opdracht van Stichting Sprank.

Aanleg Ommermars, Ommen

Voor en door Ommenaren: dat is het motto van het plan van het Burgerinitiatief Ommermars. In de afgelopen jaren hebben burgers van Ommen een initiatief gestart om de ‘Poort van Ommen‘ een mooi aanzien te geven. Het gebied Ommermars ligt aan de rand van de kern van Ommen en wordt begrensd door de Vecht, het […]