Waterhuishouding en parkeerplaats Oosterhof Gemeente Rijssen-Holten

Het project omhelst de aanleg van een persleiding incl. pomp- en verdeelput ten behoeve van dewaterhuishouding van de Oosterhof en het Volkspark te Rijssen. Daarnaast worden er, ten behoeve van de vuilwaterhuishouding, overstortenputten en bergbezinkleidingen ten hoogte van de Albertsdijk enSchapendijk/Oosterhofweg aangebracht. Tevens zal de parkeerplaats Albertsdijk opnieuw ingericht worden.Het uit te voeren werk is […]

Magnolia Dedemsvaart

In opdracht van Vechtdal Wonen mochten wij asbest- en sloopwerkzaamheden van 27 woningen uitvoeren aan de Magnolia te Dedemsvaart.

Rijssen – Holten

In opdracht van de gemeente Rijssen – Holten gaan we aan het werk met de waterhuishouding en parkeerplaats van de Oosterhof in Rijssen. Wie de auto parkeert aan de Oosterhofweg voor een bezoek aan het Brandweer Museum, het Rijssens Museum of het Parkgebouw heeft het al gemerkt: de parkeerplekken bij de Hobbyboerderieje zijn niet in de […]

Baggeren Dante – Waterschap Vechtstromen

In opdracht van waterschap Vechtstromen gaan we de waterpartijen in de wijk de Dante te Ommen baggeren. Wat gaan we doen? Het slib wat uit de vijvers komt, wordt met een schuifboot naar bepaalde plekken geschoven en vanaf daar ingeladen in vloeistofdichte transportmiddelen. Deze vervoert de bagger direct aansluitend naar de verspreidingslocatie buiten de bebouwde […]

Verlegde Stheemanstraat – Nieuw Schoonebeek

Het werk heeft betrekking op de aanleg van de Verlegde Stheemanstraat, ter vervanging van de huidige Doctor Ingenieur H.A. Stheemanstraat. Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Emmen, in de nabijheid van de dorpen Weiteveen en Nieuw Schoonebeek. De Verlegde Stheemanstraat krijgt aan de westzijde een aansluiting op de Kerkenweg en aan […]

Gebiedsontwikkeling Unia, bouwrijp maken

Het werk betreft het bouwrijp maken van nieuwbouwplan Unia, in opdracht van de gemeente Leeuwarden. Het uit te voeren werk is gelegen binnen plangebied De Zuidlanden, de locatie ligt direct ten zuiden van buurtschap Techum aan de Nije Daam.       De volgende werkzaamheden worden in hoofdlijnen uitgevoerd:-verwijderen van duikers en asfaltverhardingen.-opschonen en aanleggen van watergangen.-leveren en […]

Vechtrijk Gramsbergen

Deelopdrachten 1- Nevengeul – Waterschap Vechtstromen2- Stadsfront– Gemeente Hardenberg Het uit te voeren werk betreft het graven van een nevengeul en het aanbrengen van meerdere kunstwerken. In opdracht van Waterschap Vechtstromen en Gemeente Hardenberg hebben wij dit project tot een fraai resultaat mogen brengen. Het betreft de Nevengeul met 18 vistrappen, een Haven voor passanten […]

Bungalowpark ’t Giethmenseveld.

Aanbrengen van half verharding (split granulaat) op de wegen en aanbrengen van bestrating rondom de rioolputten en T-splitsingen in de uitbreiding (fase 1 + 2) van Bungalowpark ’t Giethmenseveld.