Vechtrijk Gramsbergen

Deelopdrachten
1- Nevengeul
– Waterschap Vechtstromen
2- Stadsfront
– Gemeente Hardenberg

Het uit te voeren werk betreft het graven van een nevengeul en het aanbrengen van meerdere kunstwerken.