Verlegde Stheemanstraat – Nieuw Schoonebeek

Het werk heeft betrekking op de aanleg van de Verlegde Stheemanstraat, ter vervanging van de huidige Doctor Ingenieur H.A. Stheemanstraat.

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Emmen, in de nabijheid van de dorpen Weiteveen en Nieuw Schoonebeek.

De Verlegde Stheemanstraat krijgt aan de westzijde een aansluiting op de Kerkenweg en aan de oostzijde op de bestaande Stheemanstraat. In onder aanneming van de Roo Wegenbouw is NONAK bv verantwoordelijk voor het grondwerk en bijkomende werkzaamheden van de ca. 3200 meter lange nieuwe weg.

Dit project maakt onderdeel uit van diverse projecten ten behoeve van de “Herinrichting Bargerveen-Schoonebeek”. Het Bargerveen is één van de laatste nog ongerepte hoogveengebieden in Noordwest-Europa en één van de laatste gebieden in Nederland waar nog hoogveen voorkomt. Ten behoeve van de uitbreiding van het natuurgebied wordt de huidige Stheemanstraat ongeveer 500 meter naar het zuiden toe verlegd.

De werkzaamheden omvatten het nieuwe cunet ontgraven, sloten en duikers aanleggen en bijkomende werkzaamheden. Verder wordt er ca. 170.000m3 zand aangevoerd vanaf Dalen naar Nieuw Schoonebeek ten behoeve van de nieuwe weg en voor de toekomstige werkzaamheden.