Baggeren Dante – Waterschap Vechtstromen

In opdracht van waterschap Vechtstromen gaan we de waterpartijen in de wijk de Dante te Ommen baggeren.

Wat gaan we doen?

Het slib wat uit de vijvers komt, wordt met een schuifboot naar bepaalde plekken geschoven en vanaf daar ingeladen in vloeistofdichte transportmiddelen. Deze vervoert de bagger direct aansluitend naar de verspreidingslocatie buiten de bebouwde kom.

Waarom baggeren?

Het waterschap laat wateren zoals beekjes, kanalen en vijvers gemiddeld eens in de tien jaar baggeren. Of eerder als dat op een bepaalde plek nodig is. Door het weghalen van de bagger wordt niet alleen de bodem schoongemaakt, maar wordt een watergang of vijver ook weer wat dieper. Daardoor stroomt het water beter door, remt de algengroei en verbetert de waterkwaliteit.