Gebiedsontwikkeling Unia, bouwrijp maken

Het werk betreft het bouwrijp maken van nieuwbouwplan Unia, in opdracht van de gemeente Leeuwarden.

Het uit te voeren werk is gelegen binnen plangebied De Zuidlanden, de locatie ligt direct ten zuiden van buurtschap Techum aan de Nije Daam.      

De volgende werkzaamheden worden in hoofdlijnen uitgevoerd:
-verwijderen van duikers en asfaltverhardingen.
-opschonen en aanleggen van watergangen.
-leveren en verrichten van grondwerken.
-aanbrengen van duikers, spuitbuizen en een pompgemaal.
-aanbrengen van riolering en funderingen.
-aanbrengen van tijdelijke verhardingen en kantopsluitingen.
-aanbrengen van verschillende waterbouwkundige werken.
-afwerken van percelen.