Rijssen – Holten

In opdracht van de gemeente Rijssen – Holten gaan we aan het werk met de waterhuishouding en parkeerplaats van de Oosterhof in Rijssen.

Wie de auto parkeert aan de Oosterhofweg voor een bezoek aan het Brandweer Museum, het Rijssens Museum of het Parkgebouw heeft het al gemerkt: de parkeerplekken bij de Hobbyboerderieje zijn niet in de beste staat. Bovendien vindt de gemeente dat de parkeergelegenheid niet aansluit bij de huidige ambiance van het kasteel De Oosterhof. Tijd dus voor een opknapbeurt. Daarnaast wordt er een bergingsriool aangelegd van Ø 1500 en 1800 mm.

Het uit te voeren werk is gelegen ter plaatse van het Oosterhof, Volkspark en Pelmolen in Rijssen.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het opnemen van elementen;
– het opnemen van rioleringen, putten, kolken etc.;
– het verwijderen van groen, opschonen van watergangen, etc.;
– het uitvoeren van grondwerk sleuven en cunetten;
– het aanbrengen van BBL-leidingen, (pomp)putten, kolken en kolkafvoerleidingen;
– het aanbrengen van een lijngoot;
– het aanbrengen van een persleiding d.m.v. gestuurde boring;
– het aanbrengen van in- en uitstroomduikers/bakken incl. bodem- en taludbescherming;
– het aanbrengen van elementenverhardingen;
– het aanbrengen van kantopsluitingen;
– het aanbrengen groeiplaatsvoorzieningen voor de door derden aan te brengen bomen en planten;
– het opnemen en aanbrengen van verlichting;
– het verrichten van bijkomende werkzaamheden