Projecten

Grond- weg en waterbouw

Vechtrijk Gramsbergen

Deelopdrachten 1- Nevengeul – Waterschap Vechtstromen2- Stadsfront– Gemeente Hardenberg Het uit te voeren werk betreft het graven van een nevengeul en het aanbrengen van meerdere