Projecten

Grond- weg en waterbouw

Oude Diep

Het project Brongebied Oude Diep is erop gericht om tijdelijk meer water te kunnen parkeren.

Woonrijp maken Vlierlanden

Het project De Vlierlanden is een lopend project in de gemeente Ommen. De Vlierbrink is de grootste kern van De Vlierlanden. Fase 1A en 1B

Baggerwerkzaamheden Almelo

Voor het Waterschap Vechtstromen mag NONAK verschillende vijvers in Almelo uitbaggeren. Hiervoor zijn eerst de vissen gevangen uit de vijvers, deze worden na de werkzaamheden