Projecten

Grond- weg en waterbouw

Vechtrijk Gramsbergen

Deelopdrachten 1- Nevengeul – Waterschap Vechtstromen2- Stadsfront– Gemeente Hardenberg Het uit te voeren werk betreft het graven van een nevengeul en het aanbrengen van meerdere

Bungalowpark ’t Giethmenseveld.

Aanbrengen van half verharding (split granulaat) op de wegen en aanbrengen van bestrating rondom de rioolputten en T-splitsingen in de uitbreiding (fase 1 + 2)