Projecten

Grond- weg en waterbouw

Purazen Onthaastingcentrum, Zwolle.

Wij zijn begonnen met de werkzaamheden voor Purazen in Zwolle.– ontgraven grond– parkeerterrein– grondtransport naar grondwal– aanvoer zand – maken van een dam met duiker

Hof Espelo, ZON-maatregelen.

Hof Espelo, ZON-maatregelen.Het werk bestaat in hoofdlijnen uit:– snoei- en vel werkzaamheden ten behoeve van bereikbaarheid.– verondiepen beken en sloten met leemhoudend zand.– vervangen, maken