Projecten

Grond- weg en waterbouw

Natura 2000 – Lemelerberg

In opdracht van Landschap Overijssel is NONAK BV in september 2020 gestart met de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen op de Lemelerberg. In Overijssel is gedurende

Park Ossehaar Coevorden

In samenwerking met Curatio Landscaping legt NONAK BV een mooi park aan in de wijk Ossehaar te Coevorden van maar liefst 5 hectare groot met

Baggeren Almelo

Voor het Waterschap Vechtstromen heeft NONAK verschillende vijvers in Almelo uitgebaggerd. Hiervoor zijn eerst de vissen gevangen uit de vijvers, deze zijn na de werkzaamheden weer teruggeplaatst.

Woonrijp maken Vlierlanden

Het project De Vlierlanden is een lopend project in de gemeente Ommen. De Vlierbrink is de grootste kern van De Vlierlanden. Fase 1A en 1B