Projecten

Grond- weg en waterbouw

Natura 2000 – Aamsveen

In opdracht van Landschap Overijssel voeren wij herstelmaatregelen uit in een uniek hoogveengebied Aamsveen.Het Aamsveen behoort tot de weinige overgebleven hoogveengebieden in West-Europa. Vlak na

Vecht Hardenberg – Junne, Rheezermaten

In opdracht van Waterschap Vechtstromen zijn wij als aannemingscombinatie Bouwhuis–NONAK in het voorjaar van 2020 gestart met de werkzaamheden voor het project Vecht-Hardenberg – Rheezermaten.