Baggeren Almelo

Voor het Waterschap Vechtstromen heeft NONAK verschillende vijvers in Almelo uitgebaggerd. Hiervoor zijn eerst de vissen gevangen uit de vijvers, deze zijn na de werkzaamheden weer teruggeplaatst. De bagger wordt door een schuifboot naar de kant geschoven, vervolgens wordt met een graafmachine het in een vrachtwagen geladen en wordt de bagger afgevoerd.  

De vijvers van dit project bevinden zich op de volgende locaties; 

  • Hollandergraven Aadorp 
  • Twee vijvers Beethovenlaan 
  • Vijvers bij Roodmus.