Woonrijp maken Vlierlanden

Het project De Vlierlanden is een lopend project in de gemeente Ommen. De Vlierbrink is de grootste kern van De Vlierlanden. Fase 1A en 1B van deze kern zijn al bouwrijp gemaakt daarnaast is NONAK BV is mei 2018 gestart met het bouwrijp maken van Fase 1C. Na afronding van de bouwrijp maak werkzaamheden zal gestart worden met het woonrijp maken van het projectgebied.

Het betreft een RAW-raamovereenkomst voor de duur van vier jaar. De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd. De werkzaamheden bestaan uit grond- en rioleringswerk waarna de verharding wordt aangebracht (bestrating, asfalt e.d.) en hierop volgend het aanbrengen van inrichtingselementen (straatmeubilair, verlichting e.d.).