Natura 2000 – Lemelerberg

In opdracht van Landschap Overijssel is NONAK BV in september 2020 gestart met de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen op de Lemelerberg.

In Overijssel is gedurende de afgelopen eeuw bijna 90% van de heide verdwenen. Ook op de Lemelerberg nam door de jaren heen steeds meer bos de plaats in van heide. Omdat dit gebied door de Europese Unie is aangewezen als Natura 2000-gebied krijgt men de kans hier heide te herstellen.

Eerder zijn de bossen gekapt, nu mag NONAK BV een strooisellaag verwijderen om de onderliggende laag met heidezaden van vroeger bloot te leggen. Dit zal ervoor zorgen dat deze zaden kunnen uitkomen en zo een mooi heidelandschap herstellen.