Vecht Hardenberg – Junne, Rheezermaten

In opdracht van Waterschap Vechtstromen zijn wij als aannemingscombinatie BouwhuisNONAK in het voorjaar van 2020 gestart met de werkzaamheden voor het project Vecht-Hardenberg – Rheezermaten.

De herinrichting van het gebied Rheezermaten is onderdeel van het programma Ruimte voor de Vecht. In het gebied Rheezermaten worden delen van het zomer- en winterbed opnieuw ingedeeld met nieuwe meanders en natuurvriendelijke overs. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en ontstaan mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur. In het winterbed zijn de maatregelen gericht op het beter vasthouden van water. Dit ook om de trilvenen in dit gebied te behouden/versterken.

Ook worden er recreatie voorzieningen, zoals fiets- en voetpaden en uitkijkpunten aangelegd.

De werkzaamheden zijn afgerond en op vrijdag 1 juli 2022 is het project Rheezermaten officieel geopend.