Bouw- en Woonrijpmaken Marsch Kruserbrink

In opdracht van de gemeente Hardenberg zijn wij gestart met het werk Raamovereenkomst Bouw- en Woonrijpmaken Marsch Kruserbrink.

Dit werk is gelegen aan de J.H. Prengerlaan, Badhuisplein, Kruserbrink en Vechtvoorde en is gelegen in de bebouwde kom van Hardenberg.

De beoogde looptijd van deze overeenkomst is 4 jaar.