Grond-, weg- en waterbouw

Projecten: grond-, weg- en waterbouw

Oude Diep

Het project Brongebied Oude Diep is erop gericht om tijdelijk meer water te kunnen parkeren.

Woonrijp maken Vlierlanden

Het project De Vlierlanden is een lopend project in de gemeente Ommen. De Vlierbrink is de grootste kern van De Vlierlanden. Fase 1A en 1B

Baggeren Almelo

Voor het Waterschap Vechtstromen heeft NONAK verschillende vijvers in Almelo uitgebaggerd. Hiervoor zijn eerst de vissen gevangen uit de vijvers, deze zijn na de werkzaamheden weer teruggeplaatst.