Groot onderhoud zandbank Lelystad

De gemeente Lelystad is in 2017 gestart met de voorbereidingen van het groot onderhoud in de wijk Zandbank. De openbare ruimte van de wijk wordt aangepast. Na een definitief ontwerp in samenspraak met de omgeving is het project in 2019 op de markt gekomen.

NONAK BV heeft deze aanbesteding aangenomen en is in september 2019 gestart met de onderhoudswerkzaamheden. Gefaseerd wordt in de wijk de bestaande klinkerverharding verwijdert waarna de kolken en bijbehorende leidingen vervangen worden. Hierna worden er nieuwe klinkers aangelegd. Tevens worden op diverse plekken in de wijk groenvakken aangelegd.