Oude Diep

De Combinatie NTP en Van Reel heeft in opdracht van Waterschap Drents Overijsselse Delta het project Brongebied Oude Diep aangenomen. NONAK BV is in opdracht van deze combinatie in september 2019 gestart met de werkzaamheden.

Het brongebied Oude Diep ligt in de gemeente Midden Drenthe, ten zuiden van Westerbork en ten noordoosten van het Linthorst Homankanaal. In dit gebied liggen de dorpen Mantinge, Balinge, Bruntinge en Garminge. Het projectgebied telt ongeveer 4.650 hectare. Het gaat om landbouwgronden (veel akkerbouw en grasland) en natuurgebieden.

De projectmaatregelen zijn erop gericht om tijdelijk meer water te kunnen parkeren in het zogenoemde watersysteem en het verbeteren van de waterafvoer en ook om aan een aantal Kaderrichtlijn Water-eisen te voldoen.

Dit gebeurt onder andere door het verbreden van 13 km hoofwatergangen voor waterberging en natuurontwikkeling. Daarnaast zullen er waterbergingen aangelegd worden en zullen stuwen en duikers aangepast worden.