Scholtensteeg

In opdracht van de gemeente Zwolle zijn wij op dit moment bezig met aanpassen van de Infrastructuur in het gebied Stadshagen / Scholtensteeg. Dit houd in het verwijderen van een weg en het verleggen van riolering en nutsvoorzieningen. Aansluitend hebben we de nieuwe weg aangelegd.

Aanleg GBZ Zwolle

In opdracht van de gemeente Zwolle zijn wij op dit moment bezig met het aanleggen van het gebied Breezicht, de Groen blauwe zone in de woonwijk Stadshagen.De buurt Breezicht ligt ten westen van de Milligerplas ten noorden van Zwolle. Breezicht is een wijk met ambitie. Vooral de openbare ruimte is anders dan andere delen van […]

Herinrichting parkeerplaats ’t Hooge Holt Gramsbergen

In opdracht van de gemeente Hardenberg mogen wij de herinrichting parkeerterrein ’t Hooge Holt te Gramsbergen verzorgen.Dit betreft aanleg van compleet nieuw riool stelsel en nieuwe parkeerplaatsen nabij het sportpark ’t Hooge Holt te Gramsbergen.

Natura 2000 – Aamsveen

In opdracht van Landschap Overijssel voeren wij herstelmaatregelen uit in een uniek hoogveengebied Aamsveen.Het Aamsveen behoort tot de weinige overgebleven hoogveengebieden in West-Europa. Vlak na de ijstijden waren grote delen van Oost-Nederland bedekt met hoogveen. Trilveen van dikke, zompige veenmostapijten zo ver het oog reikte. Ruig en nauwelijks toegankelijk. Veel van deze veengebieden zijn ontgonnen […]

Vecht Hardenberg – Junne, Rheezermaten

In opdracht van Waterschap Vechtstromen zijn wij als aannemingscombinatie Bouwhuis–NONAK in het voorjaar van 2020 gestart met de werkzaamheden voor het project Vecht-Hardenberg – Rheezermaten. De herinrichting van het gebied Rheezermaten is onderdeel van het programma Ruimte voor de Vecht. In het gebied Rheezermaten worden delen van het zomer- en winterbed opnieuw ingedeeld met nieuwe […]

Bouw- en Woonrijpmaken Marsch Kruserbrink

In opdracht van de gemeente Hardenberg zijn wij gestart met het werk Raamovereenkomst Bouw- en Woonrijpmaken Marsch Kruserbrink. Dit werk is gelegen aan de J.H. Prengerlaan, Badhuisplein, Kruserbrink en Vechtvoorde en is gelegen in de bebouwde kom van Hardenberg. De beoogde looptijd van deze overeenkomst is 4 jaar.

Natura 2000 – Lemelerberg

In opdracht van Landschap Overijssel is NONAK BV in september 2020 gestart met de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen op de Lemelerberg. In Overijssel is gedurende de afgelopen eeuw bijna 90% van de heide verdwenen. Ook op de Lemelerberg nam door de jaren heen steeds meer bos de plaats in van heide. Omdat dit gebied door […]

Park Ossehaar Coevorden

In samenwerking met Curatio Landscaping legt NONAK BV een mooi park aan in de wijk Ossehaar te Coevorden van maar liefst 5 hectare groot met een waterpartij van een have hectare. Bewoners van de wijk worden getrakteerd op een geheel nieuwe “achtertuin”, compleet met een mooie vijver inclusief strand, een duinpartij en een crossbaan. Dit […]