Gebiedsontwikkeling Unia, bouwrijp maken

Het werk betreft het bouwrijp maken van nieuwbouwplan Unia, in opdracht van de gemeente Leeuwarden. Het uit te voeren werk is gelegen binnen plangebied De Zuidlanden, de locatie ligt direct ten zuiden van buurtschap Techum aan de Nije Daam.       De volgende werkzaamheden worden in hoofdlijnen uitgevoerd:-verwijderen van duikers en asfaltverhardingen.-opschonen en aanleggen van watergangen.-leveren en […]

Vechtrijk Gramsbergen

Deelopdrachten 1- Nevengeul – Waterschap Vechtstromen2- Stadsfront– Gemeente Hardenberg Het uit te voeren werk betreft het graven van een nevengeul en het aanbrengen van meerdere kunstwerken. In de volgende video laten wij als Dunnewind Groep zien hoe het resultaat is geworden van het werk Vechtrijk Gramsbergen. In opdracht van Waterschap Vechtstromen en Gemeente Hardenberg hebben […]

Bungalowpark ’t Giethmenseveld.

Aanbrengen van half verharding (split granulaat) op de wegen en aanbrengen van bestrating rondom de rioolputten en T-splitsingen in de uitbreiding (fase 1 + 2) van Bungalowpark ’t Giethmenseveld.

Breezicht Zwolle, aanleg Duinen.

Breezicht Zwolle, aanleg Duinen.In opdracht van de Gemeente Zwolle In het wijkdeel Breezicht aan de rand van de Milligerplas en grenzend aan het buurtschap Duinzicht wordt een natuurlijke ontwikkeling en woningbouw gerealiseerd in de vorm van een duinlandschap.

Werkzaamheden A1, Bornsebeek Westermaat, Hengelo.

Werkzaamheden A1, Bornsebeek Westermaat, Hengelo.In opdracht van Waterschap Vechtstromen. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: – Divers opruimwerk, waaronder het verwijderen van beschoeiingen en het inkassen van een te dempen meander.– Het baggeren en verruimen van de bestaande beekloop (baggerspecie en vaste waterbodems). – Het per as nat afvoeren van vrijkomende baggerspecie en vaste waterbodems […]

MJOP Schildersbuurt, Apeldoorn.

MJOP Schildersbuurt, Apeldoorn.Het uit te voeren werk is gelegen aan de Rembrandtlaan, Jan van Goyenlaan, Pieter de Hoochlaan, Hobbemalaan en de Johannes Bosboomstraat en aanliggende omgeving in de gemeente Apeldoorn. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: – Het verwijderen van bebakening; – Het opbreken en afvoeren van asfaltverharding; – Het opnemen en afvoeren van elementenverhardingen; […]