Projecten

Grond- weg en waterbouw

MJOP Schildersbuurt, Apeldoorn.

MJOP Schildersbuurt, Apeldoorn.Het uit te voeren werk is gelegen aan de Rembrandtlaan, Jan van Goyenlaan, Pieter de Hoochlaan, Hobbemalaan en de Johannes Bosboomstraat en aanliggende

Purazen Onthaastingcentrum, Zwolle.

Wij zijn begonnen met de werkzaamheden voor Purazen in Zwolle.– ontgraven grond– parkeerterrein– grondtransport naar grondwal– aanvoer zand – maken van een dam met duiker

Hof Espelo, ZON-maatregelen.

Hof Espelo, ZON-maatregelen.Het werk bestaat in hoofdlijnen uit:– snoei- en vel werkzaamheden ten behoeve van bereikbaarheid.– verondiepen beken en sloten met leemhoudend zand.– vervangen, maken