Dunnewindgroep - Ramelerwaterleiding

Ramelerwaterleiding

Het stelsel van waterlopen in Salland voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Om Salland nu en in de toekomst veilig en leefbaar te houden, moet het water meer ruimte krijgen. Waterschap Groot Salland gaat daarom de komende jaren het watersysteem stap voor stap aanpassen. Hiermee wordt voldaan aan Europese en landelijke regelgeving: ruimte om te leven met water, voor mens en natuur. Eén van deze projecten is de Ramelerwaterleiding.

Het gebied van de Ramelerwaterleiding ligt in het gelijknamige buurtschap ten zuidwesten van Raalte tussen het Overijssels Kanaal (oostzijde) en de Nieuwe Wetering (westzijde) en bestaat vooral uit agrarisch gebied. Uitgangspunt van de plannen is dat er in droge tijden voldoende water is, maar dat periodes met extreme buien ook geen grote wateroverlast kunnen veroorzaken.

In het gebied van de Ramelerwaterleiding tussen Raalte en Broekland worden een groot aantal zaken aangepakt. Er komen onder meer vele kilometers natuurvriendelijke oevers langs deze waterloop, er worden nieuwe waterbergingen aangelegd en bestaande verbeterd, stuwen verdwijnen of worden aangepast met vistrappen. Er komt nabij de Haansweg een speciale visvijver en het onderhoud van oevers en schouwpaden gaat veranderen.

Aan NONAK B.V. te Ommen is de opdracht verstrekt om het project te realiseren. Begin juni 2015 is gestart met de werkzaamheden. De planning is dat de maatregelen eind 2015 uitgevoerd zijn.


In beeld