Dunnewindgroep - Ommerschans

Ommerschans

De Ommerschans, een prachtig natuurgebied met een bijzondere historie, staat op de nominatie om benoemd te worden tot Unesco werelderfgoed. In de 17e eeuw werd in de Ommerschans een groot verdedigingswerk gebouwd om te voorkomen dat de Spanjaarden via Ommen naar het Noorden zouden trekken. In 1820 werd hier een dwangkolonie geopend, waar duizenden bedelaars verbleven in erbarmelijke omstandigheden. Het duurde tot 1890 voordat dit gesticht haar deuren weer sloot. De bewogen geschiedenis heeft een uniek landschap achtergelaten.

In opdracht van Staatsbosbeheer is NONAK BV in augustus 2015 gestart met de werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het aanbrengen van grond en het profileren van de ravelijn aan de noord- en westzijde. Uitbaggeren van de gracht rond het middenterrein en nabij de begraafplaats. Daarnaast worden hoog – laag wallen aangelegd door middel van stapelzoden. Met de uitvoering wordt geprobeerd de drie tijdlagen voor bezoekers zichtbaar te maken in het gebied. Het gaat om de verdedigingstijd (1598-1795) vanuit de tachtigjarige oorlog en de bedelaarstijd (1818-1889) Maatschappij van Weldadigheid en uiteraard de huidige tijd (1960 tot nu) met alle natuurwaarden.


In beeld