Dunnewindgroep - Olde Maten & Veerslootlanden

Herinrichting Olde Maten Veerslootlanden

Het natuurgebied van Olde Maten en Veerslootlanden wordt in opdracht van de provincie Overijssel in deze Dienst Landelijk Gebied opnieuw ontwikkeld.

In combinatie met Bouwhuis Aannemingsmaatschappij uit Beerzerveld zijn wij in de zomer van 2012 begonnen met de uitvoering. Begeleiding van het project vindt plaats door de Grontmij.

Het gebied Olde Maten en Veerslootlanden heeft een totaaloppervlak van ca. 1000 ha en ligt verspreid over de gemeenten Staphorst en Zwartewaterland. Het doel van dit project is om de natuur te behouden en om de natuurlijke waardes te bewaren en te ontwikkelen. De hoofddoelen zijn de realisatie van een natte as centraal in het gebied voor een natuurlijk waterpeil, het herstel van boksloten, maatregelen voor ontwikkeling van blauwgraslanden en Spaanse ruiter en maatregelen voor weidevogels. Daarnaast worden er hydrologische omstandigheden gecreëerd om de ontwikkeling van trilveen en de gewenste natuurlijke doelgebieden te bevorderen. De maatregelen omvatten het vergroten van het areaal aan moerasland en de uitbreiding van oppervlaktewater.


In beeld