Dunnewindgroep - Herinckhave

Baggerwerk Herinckhave Fleringen

Voor waterschap Vechtstromen is NONAK BV in oktober 2017 gestart met de baggerwerkzaamheden op landgoed Herinckhave bij Fleringen.

Het landgoed in zijn tegenwoordige vorm en omvang bestaat uit de gelijknamige 18-eeuwse havezate die geflankeerd wordt door twee bouwhuizen en omringd door grachten. Tijdens deze werkzaamheden zijn de grachten rondom de Havezate als ook de Fleringermolenbeek opgeschoond.

Hierbij is ca. 3.700 m3 baggerspecie vrijgekomen die verwerkt is op aanliggende percelen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door middel van een schuifboot die de bagger naar de kant heeft geschoven waarna deze door een kraan is opgeladen op trekker en dumper combinaties en vervoerd naar het perceel.


In beeld