Dunnewindgroep - Beverbiotoop

Beverbiotoop Zoersche Landen

Voor Stichting Het Drentse Landschap zijn wij gestart met de uitvoering van de 'beverbiotoop Zoersche Landen'. Het gebied ligt aan de oostrand van de Hondsrug in het Hunzedal, ter hoogte van Exloo. Door het moerasachtige karakter van het gebied is het uitermate geschikt voor bevers.

Sinds de uitzetting van de eerste bevers in het Hunzedal in 2009, neemt de populatie gestaag toe in het gebied.In de Zoersche landen worden nu een aantal aanvullende maatregelen getroffen om het leefgebied van de bever aangenamer te maken. Zo worden enkele laagtes uitgegraven en wordt er bos geplant.

De verwachting is dat zich op de hogere delen van de Zoersche Landen vochtig eiken-beukenbos zal ontwikkelen, terwijl op de nattere gedeelten elzenbroekbos ontstaat. Waar veel kwelwater naar boven komt, ontstaat mogelijk elzenbronbos, een soort bos dat in Nederland nog maar heel weinig voor komt.

Kenmerkend voor dit bos zijn onder andere de prachtige voorjaarsbloeiers aan sijpelende stroompjes helder stromend water. Zo’n kletsnat bos is uiteraard een perfecte leefomgeving voor bevers.

Het werk bestaat uit:

  • Natuurtechnische grondverzet ca. 26.000 m³
  • Aanbrengen duikers
  • Aanbrengen afsluiters
  • Aanbrengen beplanting

In beeld