Woonrijp maken Broek Oost

In opdracht van de Gemeente Hengelo zijn wij op dit moment bezig met het woonrijp maken van Broek Oost.

Het uit te voeren werk is gelegen aan de noordkant van Hengelo aan de oostkant van de wijk Het Broek. De volgende wegen behoren tot de project locatie: – Bijenkorf; – Dagpauwoog; – Koolwitje. In het Broekpark ten oosten van de Kokerjuffer en ten noorden van Busbaan het Broek dient een duiker aangebracht te worden.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Voorbereidende werkzaamheden
Grondwerken
Algemene rioleringswerkzaamheden
Kantopsluiting en goten
Verharding
Terreininrichting
Bijbehorende- en bijkomende werkzaamheden