Werkzaamheden A1, Bornsebeek Westermaat, Hengelo.

Werkzaamheden A1, Bornsebeek Westermaat, Hengelo.
In opdracht van Waterschap Vechtstromen.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– Divers opruimwerk, waaronder het verwijderen van beschoeiingen en het inkassen van een te dempen meander.
– Het baggeren en verruimen van de bestaande beekloop (baggerspecie en vaste waterbodems).
– Het per as nat afvoeren van vrijkomende baggerspecie en vaste waterbodems voor het gedeelte Bornsebeek ten noorden van de A1.
– Het per as nat vervoeren van vrijkomende baggerspecie en vaste waterbodems naar een tijdelijk slibdepot t.b.v. indroging voor het gedeelte Bornsebeek ten zuiden van de A1.
– Het na indroging ontgraven, vervoeren en verwerken van baggerspecie en vaste waterbodems ter plaatse van de nieuw te realiseren zandvang.
– Het aanbrengen van beschoeiing.
– Het aanbrengen van betonblokkenmatten tussen de beschoeiing volgens tekening.
– Het afvullen van ruimtes tussen de betonbokkenmatten met stortsteen.
– Realisatie van de zandvang met o.a. een aan te brengen damwand met grondankers.
– Bijkomende werkzaamheden, waaronder het inrichten van een depotlocatie, werkzaamheden Flora en Fauna en werkzaamheden t.b.v. rij- en transportroutes.