Vervangen duiker en verkeersbrug, Nieuwe Drostendiep.

Vervangen duiker en verkeersbrug, Nieuwe Drostendiep.
Het uit te voeren werk betreft het vervangen van bestaande duiker en brugconstructie onder de Klenkerweg t.p.v. de watergangen Nieuwe Drostendiep en Boksloot en bestaat in hoofdzaak uit:
– het verrichten van opbreekwerkzaamheden.
– het verwijderen van bestaande constructies zoals duiker- en brugconstructies.
– het verrichten van grondwerk.
– het toepassen van bronbemaling.
– het opstellen detailengineering duikerconstructies.
– het aanbrengen van prefab betonduikers.
– het aanbrengen van faunapassages.
– het aanbrengen van bodem- en taludbescherming.
– het aanbrengen van elementenverhardingen.
– het aanbrengen van metselwerk muurtjes met stalen leuningwerk.
In opdracht van Waterschap Vechtstromen.