Project Rheezermaten officieel geopend

Vanuit het programma ‘Ruimte voor de Vecht’ werken diverse partners in het Vechtdal samen om de Overijsselse Vecht veilig te houden en het wonen, werken en recreëren in het Vechtdal aantrekkelijker te maken. Rheezermaten is één van de projecten uit dit programma waaraan afgelopen twee jaar hard is gewerkt. Nu de werkzaamheden zijn afgerond is op vrijdag 1 juli het project officieel geopend.

Werkzaamheden Rheezermaten

In het gebied Rheezermaten zijn delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw ingericht, met nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers. Door de aanpassingen verbeteren de rivierprocessen en ontstaan mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur. In het winterbed zijn de maatregelen uitgevoerd gericht op het beter vasthouden van water. Dit heeft onder meer tot doel het aanwezige trilveen te behouden en te versterken.