Nieuwbouw Clara Feyoena Heem

Nieuwbouw Clara Feyoena Heem te Hardenberg.
Leveren en uitvoeren van grondwerk.
In opdracht van Goossen Te Pas Bouw B.V.