MJOP Schildersbuurt, Apeldoorn.

MJOP Schildersbuurt, Apeldoorn.
Het uit te voeren werk is gelegen aan de Rembrandtlaan, Jan van Goyenlaan, Pieter de Hoochlaan, Hobbemalaan en de Johannes Bosboomstraat en aanliggende omgeving in de gemeente Apeldoorn.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– Het verwijderen van bebakening;
– Het opbreken en afvoeren van asfaltverharding;
– Het opnemen en afvoeren van elementenverhardingen;
– Het opnemen van bestaande funderingslagen gelegen onder verharding;
– Het verwijderen van het groen;
– Het uitvoeren van grondwerken;
– Het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden opbreek en nieuw;
– Het aanbrengen van funderingslagen gelegen onder verharding;
– Het aanbrengen van elementenverharding;
– Het aanbrengen van wegmeubilair;

In opdracht van de gemeente Apeldoorn.