ISO 9001

De Dunnewind Groep is NEN-EN-ISO 9001 (2008) gecertificeerd sinds 1995.
Speerpunten binnen de ISO zijn klanttevredenheid en continue kwaliteitsverbetering van de organisatie met de daarbij behorende processen.

Klanttevredenheid

Klanttevredenheid staat bij de Dunnewind Groep hoog in het vaandel. Hieronder verstaan wij het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst die wij bieden. Onderstaand model geeft aan hoe wij hiermee omgaan, zoals te zien is begint en eindigt het model bij de klant.

Continue kwaliteitsverbetering

Bij de continue verbetering binnen de Dunnewind Groep maken wij gebruik van de Deming cirkel. Dit houdt in: Plannen, Uitvoeren, Controleren en indien benodigd bijstellen. Daarbij is belangrijk om het gehandhaafde niveau te borgen. Zo zijn we bezig met een continue kwaliteitsverbetering.

Klik op het logo voor certificaat