Hof Espelo, ZON-maatregelen.

Hof Espelo, ZON-maatregelen.
Het werk bestaat in hoofdlijnen uit:
– snoei- en vel werkzaamheden ten behoeve van bereikbaarheid.
– verondiepen beken en sloten met leemhoudend zand.
– vervangen, maken en plaatsen waterbouwkundige constructies in beken.
In opdracht van Landschap Overijssel.