Bouwrijp maken Steenbrugge, Deventer

Bouwrijp maken Steenbrugge, gemeente Deventer.
We zijn begonnen met deelopdracht 1, Bouwweg en bouwrijpmaken Zwermdorp en Dorp West.