Strooien.

De kop is eraf. 1e ronde strooien van dit seizoen.

Wij verhuren nu ook 2,5 m3 containers.

Wij verhuren nu ook 2,5 m3 containers. Deze kunnen wij vullen met zand/grond/grind etc. en bij u brengen. Ook kunnen wij ze brengen en kunt u ze vullen met puin/afval/groen etc. Bel 0529-452150 of mail naar info@dunnewindgroep.nl

Weer een mooi project opgeleverd.

Weer een mooi project opgeleverd. Vervangen duiker en verkeersbrug in de Klenkerweg te Oosterhesselen, watergangen Boksloot en Nieuwe Drostendiep. Wij bedanken het waterschap Vechtstromen voor deze mooie opdracht en de prettige samenwerking.

Werkzaamheden A1, Bornsebeek Westermaat, Hengelo.

Werkzaamheden A1, Bornsebeek Westermaat, Hengelo.In opdracht van Waterschap Vechtstromen. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: – Divers opruimwerk, waaronder het verwijderen van beschoeiingen en het inkassen van een te dempen meander.– Het baggeren en verruimen van de bestaande beekloop (baggerspecie en vaste waterbodems). – Het per as nat afvoeren van vrijkomende baggerspecie en vaste waterbodems […]

MJOP Schildersbuurt, Apeldoorn.

MJOP Schildersbuurt, Apeldoorn.Het uit te voeren werk is gelegen aan de Rembrandtlaan, Jan van Goyenlaan, Pieter de Hoochlaan, Hobbemalaan en de Johannes Bosboomstraat en aanliggende omgeving in de gemeente Apeldoorn. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: – Het verwijderen van bebakening; – Het opbreken en afvoeren van asfaltverharding; – Het opnemen en afvoeren van elementenverhardingen; […]

Nieuwe Case CX250E in ontvangst genomen.

Nieuwe Case CX250E in ontvangst genomen. – 6-cilinder Stage V motor– camera’s met LED-verlichting– treeplank over de volle lengte, aan beide zijden– overdruk– LED-lampen– GPS: iXE3 Dual GNSS/TPS Het is Gerard zijn derde Case Kraan, heel veel draaiplezier!