Aanleg wandelpaden Twenterand

In opdracht van de gemeente Twenterand zijn wij bezig met het aanleggen van wandelpaden.

Het project bestaat uit een vijftal locaties (werken):
Harmsenweg te Vriezenveen.
Ganzenmars te Den Ham.
Vosseboerweg te Den Ham.
Geerdijk te Geerdijk.
Lijnpaadje te Vroomshoop.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit;
voorbereidende- en algemene werkzaamheden, opruimwerkzaamheden; – verwijderen groenvoorzieningen (maaien en frezen) – verwijderen diverse verhardingen.
Grondwerk; – ontgraven, vervoeren en verwerken – grondbewerkingen (verdichten).
Aanbrengen verhardingen; – halfverhardingen – elementenverhardingen.
Wegbebakening – bebording – straatmeubilair. Groenvoorzieningen; – inzaaien.
En werk algemene aard.