Dunnewind Groep Projecten

Projecten

Grond-, weg- en waterbouw

Dunnewindgroep - Euroma Zwolle

Euroma Zwolle

Nonak is in februari 2018 gestart met grondverzet, riolering, fundering en straatwerk voor Euroma Zwolle.

Dunnewindgroep - Breecamp Zwolle

Breecamp Zwolle

Nonak is in februari 2018 gestart met het bouwrijp maken van de wijk Breecamp Noord in Zwolle.

Dunnewindgroep - Vlierlanden Ommen

Vlierlanden Ommen

De nieuwe woonwijk Vlierlanden in Ommen-Oost komt in een gebied waar het buitenleven centraal staat

Dunnewindgroep - Westflank Ommen

Westflank Ommen

In fase 4 worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd en worden de definitieve verhardingen aangebracht.

Dunnewindgroep - Vechtpark Hardenberg

Vechtpark Hardenberg

In het Vechtpark In Hardenberg worden diverse wijziging op een natuurvriendelijke manier uitgevoerd.

Dunnewindgroep - Baggerwerk Herinckhave

Baggerwerk Herinckhave

NONAK BV in februari 2018 gestart met de baggerwerkzaamheden op landgoed Herinckhave bij Fleringen.

Dunnewindgroep - Baggerwerk Noordmolen

Baggerwerk Noordmolen

Nonak verzorgt de baggerwerkzaamheden van de Oelerbeek bij de Noordmolen van landgoed Twickel (Delden).

Dunnewindgroep - Baggeren Vecht

Baggeren Vecht

De Dunnewind Groep is in oktober 2016 gestart met het uitbaggeren van de Vecht bij Ommen.

Nonak - Vechtoevers Zuidoever

Vechtoevers Zuidoever

Aan de zuidoever van de Vecht is i.o.v. Waterschap Vechtstromen een nevengeul van de Vecht gerealiseerd.

Dunnewindgroep - Oosterparallelweg

Oosterparallelweg Staphorst

Wij hebben het bedrijventerrein aan de Oosterparallelweg in Staphorst bouwrijp gemaakt.

Dunnewind Groep - Zwarte Dennen

De Zwarte Dennen

Voor Staatsbosbeheer zijn onderhoudswerkzaamheden aan de recreatieplas in Staphorst uitgevoerd.

Nonak - Ommerschans

Ommerschans

Nonak brengt bij de drie tijdlagen voor bezoekers zichtbaar: Verdedigingswerk - Dwangkolonie - Gesticht.

Beverbiotoop Zoersche Landen

Beverbiotoop Zoersche Landen

Wij hebben voor Stichting Het Drentse Landschap de 'Beverbiotoop Zoersche Landen' uitgevoerd.

Nonak - Herinrichting Deuzer- en Anreeperdiep

Deuzer- en Anreeperdiep

Nonak heeft de beken in het project Deuzer-Anreeperdiep weer laten kronkelen voor meer ruimte voor het water.

Nonak - Ramelerwaterleiding

Ramelerwaterleiding

Nonak pakt de Ramelerwaterleiding in opdracht van waterschap Groot Salland op verschillende zaken aan.

Dunnewind groep - EHS Ter Wupping

EHS Ter Wupping

Wij zijn betrokken bij de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland in Ter Wupping en Wessinghuizen.

Nonak - Stadsrandzone Meppel

Stadsrandzone Meppel

Bij de Stadsrandzone Meppel wordt het Reestdalgebied opnieuw ingericht voor meebewegende waterberging .

Nonak - De Doorbraak

De Doorbraak

Nonak heeft in opdracht van waterschap Vechtstromen een 13 km lange beek aangelegd: de Doorbraak.

Nonak - Ontstening Vechtoevers Dalfsen

Ontstening vechtoevers Dalfsen.

Op een lengte van 6 km heeft Nonak de oevers van de Vecht ontsteend in Dalfsen, Vilsteren en Zwolle

Nonak - Oldematen en Verslootlanden

Oldematen & Veerslootlanden

Het natuurgebied van Olde Maten en Veerslootlanden is i.o.v. provincie Overijssel opnieuw ontwikkeld.

Holzenbosch

Woonwijk Holzenbosch

In opdracht van de gemeente Barneveld heeft NONAK BV de grond bouwrijp gemaakt voor een nieuwe woonwijk.

P&R Meerstad

P+R Meerstad

Bij Meerstad heeft NONAK i.o.v. gemeente Groningen een nieuw P&R-terrein voor 400 auto's klaargemaakt.

Reconstructie Wilheminastraat Holten

Reconstructie Wilheminastraat Holten

Nonak BV heeft i.o.v. gemeente Rijssen-Holten de reconstructie van de Kon. Wilhelminastraat in Holten uitgevoerd.

Zandwinning Milligerplas

Zandwinning Milligerplas Zwolle

I.o.v. Smalls Dredging hebben wij werkzaamheden uitgevoerd ter voorbeiding voor zandwinning.

Zandwinning Milligerplas

Kunstgrasveld SV Thor

Nonak heeft bij de voetbalvereniging SV Thor het natuurgras gewijzigd in kunstgras dat aan alle eisen voldoet.

Ongelijkvloerse Kruising Ter Apel

Ongelijkvloerse Kruising Ter Apel

I.o.v. provincie Drenthe is NONAK BV gestart met werkzaamheden aan de kruising N391-N366.

Tjsummerarumer Feart

Tjsummerarumer Feart

I.o.v. Provincie Friesland krijgt de Tsjummearumer Feart een opknapbeurt voor beter watercontrole.

Almaha

Almaha

Bij de treinverbinding tussen Almelo en Hardenberg is de Dunnewind Groep ingezet om depots in te richten.

Tukseweg Steenwijk

Tukseweg Steenwijk

I.o.v. Gemeente Steenwijkerland is NONAK BV in mei 2016 gestart met de herinrichting Tukseweg in Steenwijk.

Vechtdal College Ommen

Vechtdal College Ommen

In opdracht van het Vechtdal college heeft NONAK BV de aanleg en herinrichting van het terrein uitgevoerd.

Distributiecentrum Wehkamp

Distributiecentrum Wehkamp

Nonak heeft de terreininrichting voor het nieuwe distributiecentrum van Wehkamp in Zwolle verzorgd.


Facebook

Kwaliteit

ISO9001
VCA
BRL
FSC
GMP
CO2
MVO
PSO
Leerbedrijf