Dunnewindgroep - Zwarte Dennen

Zwarte Dennen

Eind januari 2016 zijn wij voor Staatsbosbeheer gestart met de onderhoudswerkzaamheden aan de recreatieplas ‘de Zwarte Dennen’ in boswachterij Staphorst.

Door dit onderhoud zal een kwaliteitsslag worden gemaakt met de plas. De waterplanten die in het water zitten zullen worden verwijderd en de plas zal worden uitgediept.

Het zand dat vrij komt uit de zwemplas wordt gebruikt voor het industrieterrein ‘’Oosterparallelweg’’ van Staphorst. Natuurlijk houden we rekening met de dieren die leven in de plas en de lokale natuurbeschermingsvereniging zal hierbij worden betrokken.

Als de werkzaamheden klaar zijn, is de recreatieplas weer klaar voor de toekomst en is het een stuk plezieriger om te zwemmen in de recreatieplas de Zwarte Dennen in boswachterij Staphorst.

Foto’s mede dankzij Jan Veijer fotografie.


In beeld