Dunnewindgroep - BRM Wikselaarse Eng

BRM Wikselaarse Eng

In opdracht van de Gemeente Barneveld is NONAK BV in juni 2018 gestart met de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de Wikselaarse Eng. Vlak naast het recreatiegebied Zeumeren zal de nieuwe wijk Wikselaarse Eng gerealiseerd worden. Binnen het project wordt de oude terreininrichting verwijderd en wordt het cunet uitgegraven. Als dit voorbereidende grondwerk is afgerond, dan zal worden begonnen met het aanbrengen van nieuwe riolering, kabels en leidingen en verharding. Net als in het vorige project van de gemeente Barneveld zal ook in dit project het groene karakter van de wijk vorm krijgen door de aanleg van een aantal watergangen en nieuwe groenvoorzieningen.


In beeld

Facebook

Kwaliteit

ISO9001
VCA
BRL
FSC
GMP
CO2
MVO
PSO
Leerbedrijf