Dunnewindgroep - Westflank

Westflank fase 4 Ommen

Voor de gemeente Ommen is NONAK BV in maart 2018 gestart met de werkzaamheden ten behoeve van het project "Woonrijp maken Westflank fase".

Het gebied "Westflank" ligt aan de westkant van de Bermerstraat tussen de brug over de Vecht en de parkeerplaats aan de Voormars, inclusief de omgeving van de Markt. In fase 4 worden rioleringswerkzaamheden uitgevoerd en worden de definitieve verhardingen aangebracht.

De projecten in dit gebied zorgen voor een concentratie van winkelvoorzieningen in het zuidelijke deel van het centrum. Het noordelijke deel van het centrum is vooral bedoeld voor wonen. Met de uitvoering van de plannen wordt de relatie tussen de stad en de Vecht vergroot. Aanpassingen in de verkeersstructuur zorgen ervoor dat doorgaand verkeer uit het centrum wordt geweerd en dat voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen.


In beeld

Facebook

Kwaliteit

ISO9001
VCA
BRL
FSC
GMP
CO2
MVO
PSO
Leerbedrijf