Dunnewindgroep - Vechtpark

Vechtpark fase 5 Hardenberg

In opdracht van waterschap Vechtstromen is NONAK BV in september 2017 gestart met de werkzaamheden aan het Vechtpark fase 5.

Er is begonnen met het verwijderen van de stenen langs de 650 meter lange westelijke Vechtoever. Die oever krijgt een flauwere helling en loopt over in een drassig gebied waar een rietmoeras kan ontstaan. Een 240 meter lange oude Vechtarm in dit gebied wordt ook natuurvriendelijk ingericht en aantrekkelijker gemaakt voor libellen, amfibieën en waterplanten.

In het verlengde van deze oude rivierarm is een ondiepe geul gegraven die uitmondt in de Vecht en bij hoog water moet zorgen voor een betere doorstroming. Bij normale waterstanden staat die geul deels droog. Tot slot wordt er een wandelpad van ca. 1050 m1 aangelegd.


In beeld

Facebook

Kwaliteit

ISO9001
VCA
BRL
FSC
GMP
CO2
MVO
PSO
Leerbedrijf