Dunnewindgroep -  Vechtoevers Zuidoever

Vechtoevers Zuidoever

Aan de zuidoever van de Vecht wordt een nevengeul van de Vecht gerealiseerd. In opdracht van Waterschap Vechtstromen is NONAK BV in mei 2016 gestart met de werkzaamheden.

De nevengeul zal vanaf de Vecht over het terrein van camping de Koeksebelt en het scoutingterrein gaan lopen en kan ervoor zorgen dat de waterstand van de Vecht hier met ongeveer 8 centimeter bovenstrooms verlaagd wordt. Ten behoeve van de bereikbaarheid worden er een tweetal bruggen aangelegd.

De nevengeul vergroot de beleving van het gebied. Ook biedt een nevengeul mogelijkheden om met roeibootjes of kano’s te varen worden of andere wateractiviteiten te ondernemen. De natuurvriendelijke oevers van de nevengeul bieden de nodige kansen voor planten en dieren, waaronder de otter.

De uitvoering is in fasen gepland tot en met het voorjaar van 2018.


In beeld


Facebook

Kwaliteit

ISO9001
VCA
BRL
FSC
GMP
CO2
MVO
PSO
Leerbedrijf