Dunnewindgroep - Tukseweg Steenwijk

Tukseweg Steenwijk

In opdracht van de Gemeente Steenwijkerland is NONAK BV in mei 2016 gestart met de 'herinrichting Tukseweg in Steenwijk'.

De Tukseweg (deel tussen Matthijs Kiersstraat en aansluiting Steenwijkerdiep) is nog ingericht met de vormgeving uit de tijd dat de weg onderdeel was van de doorgaande verkeersroute Zwolle - Heerenveen. Om een oplossing te bieden voor de lastige oversteek van de Tukseweg en de verkeersonveilige fietsroute, is door de gemeente Steenwijkerland samen met bewoners en belanghebbenden een plan voor herinrichting van de weg opgesteld.

De riolering in Steenwijkerdiep (wegdeel naast het oude Welkoopgebouw) wordt vernieuwd en vergroot. Door de aanleg van een verbindingsriool door de Tukseweg, verbinden we de rioolstelsels van Steenwijkerdiep en de Torenlanden met elkaar.


In beeld