Dunnewindgroep - Ter Apel

Ongelijkvloerse kruising N391-N366 Ter Apel

In opdracht van de provincie Drenthe is NONAK BV in combinatie met De Roo wegenbouw bv gestart met de werkzaamheden aan de kruising N391-N366.

In de toekomst sluit de N366 vanuit het noorden (Ter Apel) rechtstreeks aan op de N391. De verbinding met het zuidelijke deel van de N366 (richting Duitsland) wordt aangepast door middel van nieuwe op- en afritten. De nieuwe aansluiting vervangt daarmee de huidige rotonde. Daarnaast wordt er een viaduct aangebracht zodat het verkeer vanaf Meppen (Dld) rechtstreeks kan aansluiten op de N391 richting Emmen en verkeer vanaf Ter apel rechtstreeks in de richting van Meppen kan.

Binnen het project wordt bodemas (circa 68.000 ton) gebruikt als funderingsmateriaal. Bij afvalenergiecentrales ontstaan verbrandingsresten. Jaarlijks zo’n 2 miljoen ton. Van de resten die overblijven bestaat een deel uit bodemas. De bodemas wordt in de aanvulling aan weerszijden van het viaduct verwerkt. Deze wordt afgedekt met een folie van ruim 25.000 m2. Gebruik ervan is duurzaam. Het bespaart het gebruik van zand en grind. Onder de Nederlandse wegen ligt inmiddels meer dan twintig miljard kilo bodemas.

Enkele andere hoeveelheden zijn:

  • Ontgraven grond ca. 60.000 m3
  • Grond vervoeren ca. 115.000 m3
  • Leveren en aanbrengen asfalt ca. 11.000 ton
  • Leveren en aanbrengen zand ca. 50.000 m3

De werkzaamheden aan het project zijn gestart in september 2017 en zullen afgerond zijn rond augustus 2018.

De provincie Drenthe werkt sinds 2014 aan het aanpassen van de N391. De provincie heeft de weg verbreed en gaat, net als bij de N366, de meeste kruisingen ongelijkvloers maken. Het doel is om de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid te verbeteren. Bovendien krijgt de economische bedrijvigheid een impuls, door de betere verbinding van deze regio met de rest van het land.


In beeld


Facebook

Kwaliteit

ISO9001
VCA
BRL
FSC
GMP
CO2
MVO
PSO
Leerbedrijf