Dunnewindgroep - Kunstgrasveld SV Thor

Kunstgrasveld SV Thor

Er is door de raad van Opsterland besloten om een Multifunctionele Accommodatie te realiseren op het huidige trainingsveld van THOR. Hierdoor zal in de toekomst het hoofdveld meer belast gaan worden. Vandaar dat er vanuit de vereniging de wens is gekomen om het huidige hoofdveld bestaand uit natuurgras te wijzigen in kunstgras, zodat deze kunstgrasmat de extra trainingsbelasting kan gaan opgevangen.

NONAK BV heeft dit werk aangenomen en is in juni gestart met de werkzaamheden. Er is afgelopen maanden hard gewerkt aan het kunstgrasveld. Daarbij is er tevens in de bouwvakvakantie nog hard doorgewerkt om het kunstgrasveld voor het nieuwe voetbalseizoen gereed te hebben. Op vrijdag 2 september 2016 is het nieuwe kunstgrasveld in gebruik genomen. Hierbij is een compleet kunstgrasveld gerealiseerd die voldoet aan de eisen van KNVB, NOC*NSF en FIFA.


In beeld