Dunnewindgroep - Oosterparallelweg Staphorst

Oosterparallelweg - Staphorst

Voor de gemeente Staphorst zijn wij begin januari gestart met de werkzaamheden van het bouwrijp maken van bedrijventerrein Oosterparallelweg. Dit nieuwe bedrijventerrein aan de oostzijde van het spoor, tussen de Akkerweg en de J.C.van Andelweg, is bestemd voor kleinschalige bedrijven.

De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit het aanleggen van riool, ophogen en ontgraven van terreinen en wegen en het aanbrengen van bestrating.


In beeld