Dunnewindgroep - Ontstening Vechtoever

Ontstening vechtoevers Vilsteren-Dalfsen

Eind november 2014 is NONAK BV gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de ontstening van de Vechtoevers. De werkzaamheden worden uitgevoerd voor Waterschap Groot Salland. In dit project worden over een lengte van 6 kilometer de oevers van de Vecht ontsteend in Dalfsen, Vilsteren en Zwolle. Dit draagt bij aan de vorming van een half natuurlijke rivier. Een ander type oeverinrichting in combinatie met maatregelen op de oevers en de bodem is een goede stap in de richting van een meanderende rivier die voldoet aan de eisen van de KRW.

Vanuit de wens om de rivier zelf zoveel mogelijk het werk te laten doen is gekozen voor een combinatie van ontstening van de oevers met de aanleg van asymmetrische drempels op de bodem van de Vecht, die geen belemmering opleveren voor de bevaarbaarheid. Door deze drempels wordt de natuurlijke stroming van de Vecht versterkt. De drempels vangen tevens een deel van het sediment af, waardoor er naar verwachting minder sediment zal bezinken bij de sluizen en stuwen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in overleg met ecologen om beschermde flora en fauna te sparen. Voor de otter zal op meerdere plekken de begroeiing gehandhaafd blijven, zodat hij zijn natuurlijke schuilplaatsen ook behoudt tijdens en kort na de uitvoering.

Om de omgeving van de Vecht te beschermen, worden de werkzaamheden zoveel mogelijk vanaf het water uitgevoerd. Alle materialen worden via de Vecht naar depot de Stokte of de loswal A28 vervoerd, en vandaar met vrachtauto’s verder afgevoerd.

Na de ontstening is het de verwachting dat door deze maatregelen de otters, maar ook andere flora en fauna zich kunnen versterken in het Vechtdal.

Werkzaamheden bestaan uit:

  • Verwijderen van begroeiing
  • Grondwerk ca 28.000 m³
  • Ontstening oevers ca. 33.000 m³

In beeld