Dunnewindgroep - Noordmolen

Noordmolen Twickel

NONAK BV is als afronding van het baggerseizoen 2017-2018 en in opdracht van Waterschap Vechtstromen in februari 2018 gestart met de baggerwerkzaamheden van de Oelerbeek bij de Noordmolen van landgoed Twickel (Delden).

De Oelerbeek is vanaf de Bornsestraat tot aan de stuw bij de Noordmolen schoon gebaggerd. Er is ca. 760 m3 bagger uit de beek gehaald. De bagger is door middel van een schuifboot naar de kant geschoven waarna deze door een kraan is opgeladen op trekker en dumper combinaties. De vrijkomende bagger is verwerkt op het aanliggende perceel.


In beeld