Dunnewindgroep - Stadsrandzone Meppel

Stadsrandzone Meppel

De werkzaamheden gebeuren in het Reestdal in de gebieden aan de zuidzijde van het ziekenhuis en in de kleine driehoek Reeststouwe. Het Reestdalgebied wordt ingericht voor meebewegende waterberging. Dit houdt in dat we door het toegankelijk maken van de lager gelegen gebiedsdelen voor water en het afgraven van percelen extra ruimte creëren (50.000 m3) om water vast te houden. Daarmee kunnen we op andere plekken wateroverlast voorkomen.

Na afronding van de besluitvorming en vergunningverlening is het bestek voor dit Water-Op-Maat project begin januari in de markt gezet. Op 31 januari 2014 is het werk door waterschap Reest en Wieden gegund aan NONAK BV uit Ommen. Het toezicht en directie op het werk wordt uitgevoerd door Adviesbureau Eelerwoude.


In beeld