Dunnewindgroep - Woonwijk Holzenbosch

Woonwijk Holzenbosch

In opdracht van de gemeente Barneveld is NONAK BV begin dit jaar gestart met het bouwrijp maken van de toekomstige woonwijk Holzenbosch. Deze wijk is gelegen aan de zuidkant van het dorp Voorthuizen, dat deel uitmaakt van de gemeente Barneveld.

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de samenwerkende partijen en dat zal zichtbaar worden in de keuzes die vanaf de aanvang van dit project gemaakt worden. Bewuste keuzes, waardoor toekomstige bewoners straks kunnen genieten van een groen en duurzaam Holzenbosch.

Inmiddels is een groot deel van de oude terreininrichting verwijderd en wordt het graafwerk voor de nieuwe infrastructuur uitgevoerd. Als dit voorbereidende grondwerk is afgerond, dan zal worden begonnen met het aanbrengen van nieuwe riolering, kabels en leidingen en bestrating. Het groene karakter van de wijk zal vorm krijgen door de aanleg van een aantal watergangen en nieuwe groenvoorzieningen.

Na afronding van de werkzaamheden biedt Holzenbosch plaats aan 325 nieuw te bouwen woningen.


In beeld

Facebook

Kwaliteit

ISO9001
VCA
BRL
FSC
GMP
CO2
MVO
PSO
Leerbedrijf